Postup pre ZAMESTNANCOV ako darovať 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov :

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať :
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje, ktoré je potrebné do Vyhlásenia uviesť :
 5. IČO : 50614037
  Názov združenia : Krajší svet
  Sídlo : Ku kyselke 560/38, 91106 Trenčín

  Poznámka : vo Vyhlásení sú už predvyplnené údaje občianskeho združenia Krajší svet.

 6. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 7. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma).
 8. Poznámka : vo Vyhlásení je to už predvyplnené, súhlas je zaškrtnutý.

 9. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad *** ( adresu si nájdete TU )
 10. *** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!
 11. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech občianskeho združenia Krajší svet.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete tu.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska ( adresu si nájdete TU )
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.